Ozgun Ozata

Ozgun Ozata

Ph.D. Student, Folklore

she/her